Mity na temat faktoringu – poradnik przedsiębiorcy

Mity na temat faktoringu to niezwykle popularne zjawisko. Ta usługa finansowa jak żadna inna musi borykać się z ciągłymi porównaniami oraz nieprawdziwymi informacjami na jej temat. W niniejszym materiale obalamy najczęstsze mity i pokazujemy przedsiębiorcom jak mogą zyskać poprzez faktoring.

Faktoring w swojej istocie jest niezwykle wygodną formą pozyskiwania finansowania. Co więcej, doceniany jest szczególnie w czasach kryzysu, ponieważ nawet podczas kryzysu gospodarczego jest łatwo dostępny dla przedsiębiorców. Potencjał faktoringu dostrzega coraz więcej firm, jednak, aby była to usługa finansowa w pełni powszechna, należy zwalczyć pojawiające się mity na ten temat. Poniżej rozliczamy się z najpopularniejszymi z nich:

  • Korzystanie z faktoringu to oznaka słabości

Omawiając mity na temat faktoringu nieustannie borykamy się z stereotypowym podejściem do tej usługi. Stąd też skorzystanie z tej formy finansowania jest odbierane niejako koło ratunkowe dla przedsiębiorstwa. Natomiast prawda jest zupełnie inna. W obecnych czasach standardem jest odroczenie płatności faktur maksymalnie na tyle ile tylko pozwalają regulacje. Powoduje to, że przedsiębiorca musi bardzo długo czekać na swoje pieniądze, a przy tym ciągle generuje koszty działalności gospodarczej. W takiej sytuacji naprawdę niewiele trzeba, aby stracić płynność i wpaść w kłopoty z prowadzeniem firmy.

Dlatego w takim przypadku rozwiązaniem jest faktoring. Dzięki skorzystaniu z tej usługi przedsiębiorca szybko otrzyma wynagrodzenie za swoją pracę i natychmiastowo będzie mógł przeznaczyć środki na dalszy rozwój firmy. Poza tym płynność finansowa może okazać się kluczem do wzrostu konkurencyjności biznesu na rynku, m.in. posiadanie gotówki i natychmiastowa zapłata za dostawę pozwala na uzyskanie dodatkowych rabatów, czego efektem będzie obniżenie kosztów prowadzenia działalności.

Faktoring niesie ze sobą również korzyści pozafinansowe, które są dużą wartością dodaną dla każdego przedsiębiorstwa. Mowa tutaj o outsourcingu takich aktywności, jak m.in. bieżący kontakt z kontrahentami, miękka windykacja należności czy prowadzenie konta należności. To powoduje, że dzięki takiemu oddelegowaniu zadań firma może obniżyć koszty swojej działalności, ponieważ nie musi zatrudniać pracownika zajmującego się kontrolą należności wśród kontrahentów.

  • Faktoring to po prostu kredyt

Wymieniając mity na temat faktoringu nie można pominąć porównań do kredytów. Wielu przedsiębiorców uważa faktoring za tożsamy z kredytem dla firm. Niestety są w dużym błędzie. Prawdą jest, że wymienione usługi finansowe służą pozyskaniu dodatkowych środków i to jest jedyna rzecz, która je łączy. Różnic pomiędzy faktoringiem, a kredytem jest bardzo dużo i w związku z tym firmy powinny same wybierać po jaką formę zdobycia dodatkowego kapitału chcą sięgnąć.

Największa rozbieżnością pomiędzy tymi usługami jest wycena ryzyka i cały proces przyznania finansowania. W przypadku kredytów firma musi przejść przez szczegółowy proces oceny zdolności kredytowej. Już właśnie na tym etapie bardzo wiele biznesów dowiaduje się, że nie ma możliwości skorzystania z tej formy zdobycia środków, ponieważ nie jest wystarczająco wiarygodna czy też nie ma odpowiedniego zabezpieczenia. Natomiast zdecydowanie bardziej korzystne dla przedsiębiorców są warunki otrzymania finansowania poprzez faktoring. W tym przypadku jedynymi weryfikowanymi zabezpieczeniami są finansowane należności oraz wiarygodność kontrahenta. To powoduje, że faktoring, w szczególności w trudnych czasach (m.in. pandemia), jest formą pozyskania środków przystępniejszą niż kredyt.

Ponadto, porównanie wymienionych usług finansowych jest również niemożliwe ze względu na fakt, iż korzystając z faktoringu przedsiębiorca otrzymuje takie dodatki, jak m.in. weryfikację kontrahentów w bazach informujących o dyscyplinie płatniczej, monitoring płatności, weryfikację dokumentacji czy zarządzanie portfelem należności. Natomiast w przypadku kredytu nie można liczyć na tego rodzaju usługi towarzyszące.

  • Skorzystanie z faktoringu popsuje relacje z kontrahentem

Następne mity na temat faktoringu to obawy przed pogorszeniem relacji na linii firma – kontrahent. Przedsiębiorcy często uważają, że cedowanie należności na faktora pogorszy ich stosunki z dotychczasowymi odbiorcami. Wśród przedstawianych argumentów przeważają dwa z nich. Po pierwsze, miałoby tak się dziać z powodu oddania monitorowania należności firmie zewnętrznej, a to mogłoby kojarzyć się stricte z windykacją. Natomiast po drugie, podział obowiązków w obsłudze kontrahenta ma spowodować rozluźnienie kontaktu, w efekcie czego może nastąpić koniec współpracy.

Jednak jak się okazuje prawda wygląda zupełnie inaczej. Przede wszystkim, cedując zarządzanie należnościami omija się krępujący temat zatorów płatniczych. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje możliwość kontaktów z kontrahentem wyłącznie na tematy biznesowe, a trudny temat zapłaty monitoruje już inny podmiot. Co więcej, faktoring może pozytywnie wpłynąć na relacje biznesowe. Firma korzystająca z usług faktora może wydłużyć swoim kontrahentom terminy płatności, a w tego efekcie kontrahenci otrzymają pewne źródło kredytu kupieckiego.

  • Faktoring jest drogi

Kwestia kosztów faktoringu jest bardzo często poruszana wśród przedsiębiorców. Właściciele biznesów mają przeświadczenie, że cena tej usługi jest zdecydowanie droższa niż ma to miejsce w przypadku standardowych kredytów. Tymczasem faktyczne koszty faktoringu są zbliżone do kosztów kredytów. Co więcej, warto zwrócić uwagę na to, że dostępne są różne rodzaje faktoringu. Każdy z nich oferuje różne sposoby rozliczeń, dzięki czemu firma może dopasować produkt do swoich potrzeb.

Korzystając z faktoringu, firma otrzymuje również bogaty pakiet usług dodatkowych (omawianych w punktach powyżej). W związku z tym nawet przy porównywalnych kosztach z kredytem to właśnie cedowanie należności na faktora wydaje się być najrozsądniejszym wyborem.

  • Faktoring jest tylko dla dużych podmiotów

Odpowiedź na to pytanie należy zacząć od tego, że to była prawda… ale ponad 20 lat temu. W momencie kiedy faktoring wchodził na polski rynek, był dostępny głównie dla dużych firm. Natomiast teraz to twierdzenie możemy jedynie wsadzić między mity na temat faktoringu. Obecnie z tej usługi finansowej mogą skorzystać zarówno duże podmioty, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze.

Jedynymi aspektami sprawdzanymi przez faktora są rzetelność kontrahenta oraz jego historia spłat należności. Jeżeli weryfikowany podmiot nie miał wcześniej żadnych większych problemów finansowych to przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości biznesu, może liczyć na finansowanie za pomocą faktoringu.

Powiązane artykuły