AFORTI Factor Group: rekordowy wzrost zainteresowania usługą faktoringu

Blisko 6,3 mln zł w sześć miesięcy 2023 r. – to łączna wartość wykupionych przez AFORTI Factor Group wierzytelności w formie faktur wystawionych przez przedsiębiorców, korzystających z usługi faktoringu. Wartość faktur, na podstawie których przedsiębiorcy ubiegają się o finansowanie, dynamicznie wzrasta. Spieniężenie faktur pozwala firmom uzyskać błyskawiczny dostęp do zamrożonych w nich pieniędzy i sfinansować bieżącą działalność bez potrzeby zaciągania kosztownych kredytów czy pożyczek.

Spółka należąca do Holdingu AFORTI S.A. wygenerowała olbrzymi wzrost usług faktoringowych, sięgający 157% w I półroczu 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. Tylko w pierwszym półroczu tego roku o ponad 21% wzrosła wartość salda w zestawieniu do całego ubiegłego roku i aż o 286% w stosunku do czerwca 2022 r.

Według danych Polskiego Związku Faktorów (PZF), który zrzesza większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce, tylko w I półroczu 2023 r. wartość wierzytelności sięgała blisko 225,7 mld zł. Jak informuje Związek, finansowanie w formie faktoringu wybierają przeważnie firmy produkcyjne i dystrybucyjne.

AFORTI Factor Group prowadzi działalność operacyjną w Polsce oraz poza granicami kraju, w tym na terenie Rumunii. Klienci rodzimi oraz rumuńscy, korzystający z usług AFORTI Factor Group, mają dostęp do w pełni automatycznego systemu służącego do obsługi faktoringu – panelu Kalypso. Pozostają również pod stałą, indywidualną opieką doradców, którzy kontaktują się na bieżąco z klientami z kraju i z zagranicy.

Klienci z Polski i Rumunii coraz liczniej korzystają z usług faktoringowych oferowanych przez AFORTI Factor Group. Wartość wszystkich operacji odnotowanych przez naszą Spółkę w tym półroczu jest większa niż w ubiegłym roku. Możliwość szybkiego odblokowania środków pieniężnych z faktur na pokrycie bieżących zobowiązań kontraktowych to jeden z kluczowych atrybutów wyróżniających faktoring na rynku wierzytelności. Dynamiczny rozwój usług AFORTI Factor Group to także zasługa wygodnej i bezpiecznej platformy internetowej, umożliwiającej wgląd i zlecenie niezbędnych operacji w dowolnym momencie i lokalizacji – podkreśla Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu AFORTI Holding S.A.

Dynamiczny wzrost obrotów oraz salda skutkują również ciągłą rozbudową serwisu faktoringowego oraz stałym i systematycznym pozyskiwaniem nowych klientów. Dobrą kondycję Spółki oraz jej przyszłe optymistyczne notowania potwierdzają liczby. AFORTI Factor Group tylko w I półroczu tego roku sfinansowała w ramach faktoringu transakcje o łącznej wartości blisko 6,3 mln zł – co przekłada się na wzrost sięgający 157% wartości do analogicznego okresu w 2022 r. Wartość faktur, na podstawie których przedsiębiorcy ubiegają się o finansowanie, także dynamicznie rośnie. Średnia wysokość pojedynczej faktury w 2022 r. wynosiła 12,2 tys. zł, w tym półroczu mediana to już 20 tys. zł. Z usług faktoringowych korzystają głównie przedsiębiorcy z sektora MŚP, a także właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, freelancerzy, startupy, duże firmy i wszelkiego rodzaju spółki.

Powiązane artykuły