Polska zatorami stoi. Artykuł ekspercki Aforti Factor.

Najwyższy od 9 lat Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) i jednocześnie najlepszy od 6 lat – sięgający 4,6 proc. – wzrost gospodarczy paradoksalnie stoją w opozycji do dyscypliny płatniczej rodzimych firm. Mimo dobrej koniunktury, destrukcyjne wręcz praktyki – zwłaszcza dla firm z sektora MSP – nierzadko niosą za sobą falę upadłości, a w najlepszym przypadku skutkują finansowymi zatorami na kolejnych poziomach firmowych zależności. Z danych Tax Care wynika, że w Polsce jest wystawianych rocznie ok. 1,5 mld faktur. Jaki odsetek z nich nie zostaje nigdy zapłacony lub płatność realizowana jest znacząco po terminie?

Zachęcamy do lektury całego artykułu eksperckiego, w którym sytuację rynkową komentuje Dyrektor Analiz i Ryzyka Aforti Factor, Artur Malarczyk: https://polskatimes.pl/polska-zatorami-stoi-opoznione-platnosci-glowna-bolaczka-firm/ar/13268793

Powiązane artykuły