Biała lista podatników – pomoc dla polskich przedsiębiorców?

Od września w Polsce obowiązuje Biała lista podatników, czyli nowe narzędzie mające pozwolić polskim przedsiębiorcom sprawdzić swoich kontrahentów. Jakie możliwości zyskały firmy? Jak biała lista podatników wpłynie na rynek usług faktoringowych?

Głównym założeniem białej listy podatników jest umożliwienie przedsiębiorcom szybkiego i przede wszystkim skutecznego sprawdzenia swoich kontrahentów. Teraz dzięki prostej w obsłudze wyszukiwarce każdy może zweryfikować firmę, z którą nawiązał współpracę.

Wystarczy, że przedsiębiorca wpiszę nazwę kontrahenta (lub jej część) lub jego NIP, REGON czy numer konta i uzyska m.in. takie informacje, jak:

  • czy podmiot, z którym współpracuje jest czynnym podatnikiem VAT,
  • potwierdzenie rachunku bankowego, na który należy dokonywać płatności,
  • wszelkie podstawy prawne, na których podstawie odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono go do statusu podatnika VAT,
  • reprezentacja prawna kontrahenta,
  • dane kontaktowe.

W ten sposób każde przedsiębiorstwo będzie mogło szybko zweryfikować swojego kontrahenta i przede wszystkim pozwoli to uniknąć wielu nieprzyjemnych konsekwencji, jak m.in. przelew środków na konto inne niż partnera biznesowego czy uwikłanie w sprawy dotyczące wyłudzeń VAT.

Dodatkowe obowiązki

Biała lista podatników to jednak również dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców. Przede wszystkim każda firma musi zadbać o to, aby w ministerialnej wyszukiwarce znajdowały się aktualne dane. Co prawda, są one codziennie automatycznie aktualizowane z dostępnych rejestrów publicznych. Jednak zdarzają się sytuacje, w których dane są niepoprawne i wtedy każdy przedsiębiorca jest zobowiązany o wystąpienie do szefa Krajowej Administracji Skarbowej z wnioskiem o usunięcie lub sprostowanie opublikowanych informacji.

Jednakże najważniejszym obowiązkiem polskich przedsiębiorców będzie weryfikacja każdego kontrahenta, dla którego płatność przekracza kwotę 15 000 zł. Takie przelewy powinny wychodzić wyłącznie na konta bankowe zarejestrowane w ministerialnej bazie dla danego przedsiębiorstwa. W przypadku kiedy przedsiębiorca dokona płatności na inny numer rachunku to musi on się liczyć z sankcjami, które go spotkają, a będzie to m.in. brak możliwości zaliczenia kosztów uzyskania przychodu, czy poniesienie ryzyka odpowiedzialności solidarnie ze swoim kontrahentem (jeżeli ten nie zapłaci należnego VAT).

Jedynym sposobem na uwolnienie się od sankcji, pomimo dokonania płatności na niezarejestrowany rachunek kontrahenta jest zgłoszenie tego faktu do naczelnika Urzędu Skarbowego, do którego należy sprzedawca. Czasu na taką interwencję nie ma dużo, ponieważ przedsiębiorca na wskazanie nieprawidłowości ma tylko 3 dni. Co prawda, polskie firmy mają czas na zastosowanie się nowych regulacji, ponieważ sankcje będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 r. Do tego czasu przedsiębiorcy powinni usprawnić swoje procedury związane z płatnościami na rzecz innych podmiotów.

Konsekwencje dla faktoringu

Biała lista podatników z założenia ma chronić przedsiębiorców przed nierzetelnymi kontrahentami. Samodzielna weryfikacja ma umożliwić przedsiębiorcom wybór jak najlepszych partnerów do współpracy, a to docelowo ma wpłynąć na zmniejszenie odsetka opóźnionych płatności faktur. Może to spowodować, że firmy częściej niż dotychczas będą decydowały się na skorzystanie z faktoringu niepełnego, czyli takiego, w którym przedsiębiorca w całości bierze na siebie ryzyko płatności za fakturę. Jak łatwo się domyśleć większe ryzyko jest premiowane korzystniejszymi warunkami dla firm. Stąd też można zakładać, że biała lista podatników może zmienić trend wśród najpopularniejszych produktów faktoringowych.

Jednak najistotniejszą zmianą z perspektywy faktoringu jest fakt, że wykonując płatność za fakturę z cesją należności (przekazaną do Faktora), należy zwrócić uwagę na numer rachunku do płatności. W tym przypadku wyszukując w białej liście podatników Faktoranta za pomocą konta bankowego, kontrahent nie zobaczy nazwy swojego partnera biznesowego, lecz Faktora, na którego scedowane zostały faktury. Dlatego Faktorant musi pamiętać o tym, aby na każdej fakturze znajdowała się informacja o firmie faktoringowej (tzw. klauzula faktoringowa lub nota sesyjna).

Obowiązek informacji o faktoringu powoduje, że w Polsce prawdopodobnie zniknie taki produkt factoringowy jak factoring cichy (zwany również faktoringiem tajnym). Jest to taka forma finansowania zewnętrznego, w której kontrahent nie ma żadnej informacji odnośnie skorzystania z usług jakiegokolwiek Faktora przez swojego partnera biznesowego.

Rozwojowa usługa

Biała lista podatników jest narzędziem, które dla wielu przedsiębiorstw może okazać się zbawienne. Szybka możliwość weryfikacji kontrahentów może wpłynąć na polepszenie płynności finansowej polskich firm. Jednakże obecnie korzystanie z tej usługi jest jeszcze dosyć uciążliwe i mało zautomatyzowane. Wykaz przedsiębiorców przygotowany przez Krajową Administrację Skarbową nie jest w pełni kompatybilny z produktami oferowanymi przez firmy factoringowe, co może ograniczać przedsiębiorcom możliwość finansowania. Pozostaje mieć jednak nadzieję, że wraz z biegiem czasu wprowadzane będą aktualizacje korzystne zarówno dla przedsiębiorców, jak i całego rynku finansowego.

 

 

 

Powiązane artykuły