Spowolnienie gospodarcze szansą dla faktoringu

Dane makroekonomiczne zarówno z Polski, jak i innych krajów Unii Europejskiej wskazują, że wchodzimy w spowolnienie gospodarcze. Jak to może wpłynąć na rynek faktoringu? Paradoksalnie właśnie ten czas może być szansą dla tej formy finansowania na zdobycia jeszcze większego zainteresowania.

Dane przedstawione w październiku ubiegłego roku w Szybkim Monitoringu Narodowego Banku Polskiego pokazują, że popyt konsumpcyjny na rynku wyraźnie spada, co w najbliższym czasie może spowodować spowolnienie gospodarcze. Szczególnie warto zwrócić uwagę na dynamikę produkcji przemysłowej oraz dynamikę sprzedaży detalicznej, które wyraźnie sugerują gorszą sytuację ekonomiczną w kraju niż miało to miejsce jeszcze rok, czy dwa lata temu.

Nieco gorsze czasy dla Polski wieści również Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który w raporcie World Economic Outlook obniżył prognozę dynamiki polskiego PKB z 4,0 proc. z 2019 roku do 3,1 proc. w 2020 roku. Ponadto, MFW spodziewa się, że 2020 rok przyniesie w Polsce nieco większą stopę bezrobocia niż miało to miejsce w czasach rozkwitu gospodarczego.

Warto również pochylić się nad danymi dostarczonymi przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Według nich w 2019 roku Monitor Sądowy i Gospodarczy opublikował ponad 35,7 tys. ogłoszeń związanych z postępowaniami upadłościowymi, co jest liczbą o ponad 6,5 tys. większą niż w 2018 roku i ponad 20 tys. większą niż miało to miejsce w 2016 roku. Te dane wyraźnie sugerują, że popyt wewnętrzny w Polsce będzie systematycznie malał, co wpłynie na zmniejszenie przychodów przedsiębiorstw. Gdy dodamy to tego rosnące koszty zatrudnienia pracownika oraz coraz mniejsze marże to wyraźnie można stwierdzić, iż polską gospodarkę czekają trudniejsze czasy.

Poza granicami jeszcze gorzej

Polska nie jest jedynym krajem, w którym wskaźniki zwiastują spowolnienie gospodarcze. Niekorzystne wyniki dotyczą praktycznie wszystkich krajów UE, a w szczególności zauważalne jest to w Niemczech. W przypadku naszych zachodnich sąsiadów najmniej optymistycznie wyglądał wskaźnik PMI (Purchasing Managers’ Index), którego wartość w 2019 roku oscylowała w okolicach 40 pkt., co oznaczało spadek aktywności niemieckiej gospodarki. Co prawda, najnowsze dane pokazują, iż sytuacja zaczyna się powoli stabilizować, jednak na pewno należy mieć na uwadze pierwsze oznaki stagnacji u naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy to tylko jeden z najbardziej znanych przykładów spowolnienia rozwoju. Eksperci, m.in. podczas 50. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, przestrzegają, że w 2020 roku tempo wzrostu PKB krajów Europy Zachodniej może oscylować w granicy zaledwie 1 proc., co jest najmniejszą wartością od wielu lat.

Czujny przedsiębiorca

Jeżeli spełnią się przewidywania o spowolnieniu gospodarczym czy wręcz nadchodzącym kryzysie gospodarczym to najbliższe lata mogą być dla przedsiębiorców niezwykle wymagające. Gorsza kondycja całego rynku oznacza spadek popytu konsumpcyjnego, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie przychodów przedsiębiorców. Zmniejszenie wpływów przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów zatrudnienia pracowników czy kosztów energii (m.in. elektrycznej czy cieplnej)  powoduje, że firmy nie mogą pozwolić sobie na jakiekolwiek zatory płatnicze.

Opóźnienia w płatności za faktury lub ich całkowity brak są destrukcyjne dla każdego przedsiębiorstwa. Szczególnie w czasach stagnacji lub kryzysu kiedy to spada liczba zamówień, zatory płatnicze mogą naruszyć płynność przedsiębiorstwa na tyle, że będzie ono na krawędzi bankructwa. O realności tego problemu świadczą statystyki Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, według których aż 90 proc. firm boryka się z zatorami płatniczymi. Widząc dotychczasową skalę opóźnień w płatności faktur można zakładać, że w najbliższych miesiącach przedsiębiorcy powinni zachować wyjątkową czujność i przede wszystkim skupić się na utrzymaniu płynności swoich biznesów.

Pomoc z zewnątrz

W sytuacjach kiedy przedsiębiorcy borykają się z problemami finansowymi naprzeciw ich oczekiwaniom wychodzą instytucje finansowe. Szeroki wybór produktów umożliwia łatwe i przede wszystkim sprawne utrzymanie płynności w firmie. Obecnie najpopularniejszymi wyborami wśród polskich przedsiębiorców są pożyczki i faktoring. Jednak szczególnie faktoring wydaje się być produktem najlepiej sprawdzającym się w czasach kryzysu gospodarczego.

Podczas recesji faktoring jest produktem, który przede wszystkim zapewnia firmom poczucie bezpieczeństwa. Dzieje się tak, ponieważ korzystając z tej usługi nie tylko utrzymuje się płynność finansową, ale również zabezpiecza się obrót przedsiębiorstwa. Dzięki temu firmy mają możliwość prowadzenia działalności niemal na takich samych zasadach jak miało to miejsce w czasie rozkwitu gospodarczego.

Kolejną przewagą faktoringu podczas gorszej sytuacji rynkowej jest jego dostępność. Spowolnienie gospodarcze wiąże się z tym, że wszystkie instytucje finansowe zaostrzają swoje polityki kredytowe, m.in. zwiększają się wymagania formalne oraz rosną koszty takiego kredytu. Dlatego faktoring dzięki skupieniu się na wierzytelności handlowych jest wówczas bardziej atrakcyjny z perspektywy przedsiębiorcy. W takich sytuacjach szczególnie zyskuje faktoring pełny, który zdejmuje z firmy ryzyko, iż jej kontrahent nie zapłaci należności. Ta najbardziej bezpieczna forma była już najczęściej wybieranym rodzajem faktoringu w Polsce w 2019 roku. Według danych PZF obroty wygenerowane przez faktoring pełny w minionym roku wyniosły ponad 145 035 mln PLN, co oznaczało wzrost aż o 17 proc. w porównaniu do 2018 roku. Dodatkowo w Polsce jest obecnie na tyle szeroka oferta rodzajów faktoringu, iż z tego produktu mogą skorzystać niemal wszystkie przedsiębiorstwa chcące zabezpieczyć swoją płynność finansową. Firmy mogą wybrać usługę, która będzie się różniła takimi parametrami, jak poziom bezpieczeństwa transakcji, rynek działalności czy też jawność całego procesu. Dlatego każde przedsiębiorstwo chcące aktywnie przeciwstawić się skutkom spowolnienia gospodarczego powinno bardziej szczegółowo zapoznać się z ofertą faktoringową dla swojej branży.

Powiązane artykuły